مارس 8, 2021

نگهداری از زعفران

زعفران گیاهی خاص است و نگهداری از آن برای مرغوب ماندنش بسیار حائز اهمیت است. زعفران باید در محیطی تاریک  و دور از نور،خشک وخنک و […]