آوریل 4, 2021

معرفی زعفران

گل زعفران گل زعفران در زمانی که از گل و گلزار اثری نیست و سرمای طبیعت ، گرمای هستی هر گیاهی را گرفته است ، گل […]
مارس 14, 2021

انواع زعفران

انواع زعفران : زعفران را می‌توان به انواع مختلف در 2 دسته  فیزیکی و محتوایی طبقه بندی کرد که در دسته‌ فیزیکی، زعفران بر اساس فرم […]