آوریل 4, 2021

فراوری زعفران از مرحله برداشت تا بسته بندی زعفران

برداشت زعفران جابه جایی و ترابری گل زعفران جداسازی کلاله از سایر اجزا گل زعفران خشک کردن زعفران نگهداری زعفران حمل زعفران به کارخانه بسته بندی […]