زعفران

زعفران به عنوان محصولي منحصر بفرد ، مورد استفاده غذايي، دارویی و صنعتي قرار مي گیرد. ايران با توجه به اينكه بيش از 95 درصد توليد جهاني را در اختيار دارد ، بزرگترين توليد كننده و صادركننده اين محصول در جهان محسوب مي شود.