گل زعفران

گل زعفران در زمانی که از گل و گلزار اثری نیست و سرمای طبیعت ، گرمای هستی هر گیاهی را گرفته است ، گل زعفران از دل سرد زمین نیمه شب سر بر می آورد و عطر و نشاط آفرینش را نثار نسیم سرد صبحگاهی می کند.

زعفران گیاهی است با نام علمی کاروکاس ساتیواس (Crocus Sativus) که ازخانواده زنبقان می باشد.

زعفران در پاییز، قبل از آن که برگ کند ، گل می دهد ، هر گل زعفران دارای 3 گلبرگ و3 کاسبرگ می باشد که همرنگ وبنفش هستند، بطوریکه تشخیص کاسبرگ ها از گلبرگ ها مشکل می باشد. مادگی شامل یک تخمدان است که ازآن یک خامه زردرنگ خارج می شود ودر ادامه به 3 کلاله ی قرمز رنگ ختم می شود. کلاله ی قرمز رنگ زعفران همان قسمت تجاری وخوراکی زعفران است.

زعفران با این همه شکوه و زیبایی گیاهی است کم توقع ، ویژگی های خاص این محصول عبارتند از: نیاز به آب کم، امکان بهره برداری به مدت 5 تا 7 سال در یک نوبت کاشت، ماندگار بودن محصول به مدت طولانی، سهولت حمل و نقل، عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده در زمان کاشت، داشت و برداشت و آبیاری آن در زمان های غیربحرانی.

زعفران ساقه ی حقیقی ندارد وتوسط ساقه زیر زمینی (بنه یاکورم) تکثیر می شود که عامه به آن پیازگویند. پیاز زعفران توپر،کروی شکل،با قطر cm3-5وپوشش قهوه ای رنگ است که در زیر خاک قرار می گیرد .

هرپیاز 9-6 برگ و2-1 گل تولید می کند. ریشه های زعفران ازنوع افشان هستند که از قاعده پیازها و از روی دایره محیطی آن می‌رویند. برگ ها باریک و نظیر برگ علفهای چمنی اند.