زعفران

زعفران به عنوان محصولی منحصر بفرد ، مورد استفاده غذایی، دارویی و صنعتی قرار می گیرد. ایران با توجه به اینکه بیش از 95 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد ، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده این محصول در جهان محسوب می شود.