آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، کارشناسان ، منابع نرم افزاری و سخت افزاری و ایجاد شرایط محیطی مناسب، و با بکارگیری معیارهای معتبر در روش های اجرایی و دستورالعمل ها علاوه بر حصول اطمینان درباره پیاده نمودن الزامات استاندارد در حوزه وظایف و فعالیت هایش همواره در تلاش است، در راستای حفظ کیفیت و بهبود مستمرمحصولات و فرآیندها و ارتقاء ‌سیستم‌ها و روش‌های تولید و خدمات با هدف نهائی جذب رضایت مشتریان در برطرف سازی نیازمندیهای مشتریان و درخواست کنندگان محصول موثر باشد.

در این راستا مسئولیت های واحد کنترل کیفیت را به شرح زیر می توان دسته بندی نمود :
- بازرسی، نمونه برداری، آزمایش، بررسی و کنترل بر اساس دستورالعمل و استانداردها
- کنترل کیفی مواد اولیه: در بدو ورود کلیه مواد اولیه موثر بر کیفیت محصول(شامل زعفران و مواد اولیه بسته بندی) واحد کنترل کیفیت با برخورداری از آزمایشگاه های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی اقدام به نمونه گیری و کنترل مطابق با استانداردهای مربوطه و انجام کلیه آزمایشهای روتین مربوط به زعفران، آزمون های فیزیکو شیمیایی مطابق استانداردهای 1-259 و 2-259 و آزمون های میکروبی استاندارد ملی ایران به شماره 3659 و ثبت نتایج بدست آمده می نماید.
- کنترل وضعیت بهداشت محیط
- کنترل حین فرآیند: نظارت بر واحد تولید و شرایط بسته بندی و ارزیابی عملکرد کارکنان در بخش های مختلف، به منظور کنترل کلیه پارامترهای مؤثر بر کیفیت از طریق کنترل نقاط مختلف خط تولید و در صورت مشاهده عدم انطباق اقدامات لازم صورت می گیرد.
- بررسی و تصدیق محصول خریداری شده و ارزیابی تأمین کنندگان از طریق کنترل و نظارت بر مواد اولیه خریداری شده مؤثر بر کیفیت
- ارتباط مؤثر با مشتری به منظور دریافت نقطه نظرات آنها در راستای تحقق اصل مشتری مداری
- ترسیم نمودارهای کنترلی مختلف و تجزیه و تحلیل داده ها به منظور انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و کنترل محصول نامنطبق
- مستند سازی روند اجرایی و ثبت تاریخچه
- کنترل محصول نهایی پس از ساخت و تولید و بسته بندی , محصول مطابق استانداردهای ملی مرتبط با بسته بندی زعفران کنترل شده، و ثبت نتایج توسط بازرس کنترل کیفیت در فرمهای مربوطه و اطمینان از اینکه هیچگونه خطایی در موارد ثبت شده وجود ندارد.
- کنترل زنجیره حمل و نگهداری و شرایط انبارش مواد اولیه و محصول نهایی